Driven by the desire to redefine the concept of low-cost housing, APEC Homes focuses its efforts on building aesthetically appealing residential units and offering them at values much affordable to the aspiring Filipino family.
 

Since its establishment in 1997 and after over 30,000 homes sold, the company continues to prove its worth as a housing partner through constant transformation of untapped lands into ideal residential communities. Because it is every family’s hope to dwell in a safe, convenient, and comfortable environment , it is in turn the company’s perpetual mission to ensure that each step is taken to fulfill that hope.
 

APEC Homes is known for constructing communities strategically, taking into consideration what each family yearns for to enable the achievement of full satisfaction. With this intricate understanding of what constitutes a desirable household, the company has since been identified with homes that promote the growth and fulfillment of families and communities alike. Truly, building homes, building lives.

Our Company Objective

Company Core Values

Our Company Core Values

Advocacy to Help

Malasakit sa Kapwa
Naniniwala tayo sa lahat ng ating ginagawa, kailangan na isaalang-alang natin ang kapakanan at ikabubuti ng ating kapwa-tao. Dito nagsimula ang ating kompanya - pagmamalasakit sa kapwa, pagmamalasakit sa bayan.

Prudence

PAGIGING MASINOP
ang mga dekalidad na bahay ay abot-kayang halaga. Nangangahulugan din ito ng pagiging marunong natin na humawak ng pera upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng ating kompanya.

Striving for Excellence

PAGPUPURSIGI NA MAABOT ANG TAGUMPAY
Nakatanim sa isip at puso natin na ang sipag, tiyaga, dediaksyon at pagsisikap na maging mahusay ang susi sa magtagumpay. Kaya naman, naniniwala tayo sa "continuous improvement" kung saan patuloy tayong naghahanap ng paraan upang mahigitan ang ating mga narating

Credibility

MAPAGKAKATIWALAAN
Pinahahalagahan natin ang pagtupad sa kung ano ang napagkasunduan. Dahil higit sa anumang karangalan, binibigyang prayoridad natin na mapangalagaan ang tiwalang ibinibigay sa atin ng lahat - tiwalang hindi natutumbasan ng kahit na anong materyal na bagay

Family Spirit

PAMILYA ANG BAWAT ISA
Isinasabuhay natin sa kompanya ang konsepto ng pamilya, kung saan pinapahahalagahan ang pagkakaintindihan at pagtutulugan na mai-angat ang isa't-isa. Noon pa man, ang pagiging pamilya ay tatak-Apec na: mayroong "teamwork" at "open-communication"', nagdadamayan, nagkakaisa, at higit sa lahat, nagmamahalan.